Produktkategori

Søketerm

Når autokompletteringsresultater er tilgjengelige, bruk opp og ned piler for å gjennomgå og trykk enter for å velge. Berøringsenhetsbrukere kan utforske ved berøring eller sveipe med bevegelser.
BrukereHandlekurv
Tilbake
Tilbake

Kjøleskap

Generelt – nytt fra 1. mars 2021:

Energimerkingen gjør det enklere for deg som forbruker å redusere miljøpåvirkningen din (og spare penger) ved å velge produkter som bruker mindre energi. Merkingen oppfordrer også produsenter til å utvikle og investere i mer energieffektiv produktdesign.

De nye kravene til energimerking vil forhåpentligvis føre til en økning i salget av energieffektive produkter, og derfor er den et godt hjelpemiddel for å oppfylle EUs mål om 20 prosent reduksjon i energiforbruket.

Med energimerkingen graderes produktets energiforbruk på en skala fra A til G. Klasse A (grønn) er den mest energieffektive, og klasse G (rød) er den minst energieffektive.

Den nye skalaen erstatter den tidligere skalaen, som inneholdt klasser som A +, A ++ og A +++. Sammenlignet med tidligere A +++-merking er det nå betydelig vanskeligere å oppnå toppklassifiseringen. Fra 1. mars 2021 gjelder de nye klassifiseringene for kjøleskap og frysere.

Heretter vil energieffektivitetsklassen for kjøleskap og frysere baseres på nye standardbetingelser med en skala fra A (mest effektiv) til G (minst effektiv). Merkingen inneholder informasjon om volumet i rommene samt støynivået.

Det innføres også en QR-kode som gir direkte tilgang til mer informasjon om produktet i den europeiske databasen EPREL («European Registry for Energy Labeling»). Der kan du enkelt finne og sammenligne energimerkede produkter. Økodesignkravene gjelder for elektriske kjøleskap og frysere for husholdninger, med volum opptil 1500 liter. Kravene gjelder også for produkter som selges for steder/situasjoner utenfor private hjem, eller for produkter som brukes til å kjøle andre produkter enn næringsmidler. Elektriske kjøleskap og frysere for privat bruk som også kan drives av batteri, er også underlagt disse kravene.

Økodesignkravene gjelder ikke for kjøleskap og frysere som primært drives av andre ting enn strøm, for eksempel gass, parafin, biodiesel eller batterier. Skreddersydde kjøleskap og frysere dekkes ikke av kravene. Det gjør heller ikke kjøleskap og frysere som har en annen hovedfunksjon, for eksempel frittstående isbitmaskiner eller salgsautomater for kald drikke.

Den nye energimerkingen:

1. Produktets QR-kode for direkte tilgang til informasjon om modellen i den europeiske EPREL-databasen. Symbolet er en QR-kode (rutenettmønster).

2. Produktets energieffektivitetsklasse. Energieffektivitetsklassen vises på en skala fra A til G, der A er mest energieffektivt, og G er minst energieffektivt.

3. Produktets strømforbruk i kWh per år (målt under nye standardforhold).

4. Produktets totale volum i liter for alle frysere. Symbolet for volum er en snøkrystall.

5. Produktets totale volum i liter for alle kjøleskap. Symbolet for volum er en melkeflaske.

6. Produktets støynivå i dB(A). Symbolet er en høyttaler med lydbølger.

Cooling-new-label-for-web-FINAL-JUST-BLACK.png

Den gamle energimerkingen:

1. Produktets energieffektivitetsklasse.

2. Produktets energiforbruk i kWh per år.

3. Produktets støynivå i dB(A). Symbolet er en høyttaler med lydbølger.

4. Produktets totale volum i liter for alle frysere. Symbolet for volum er en snøkrystall.

5. Produktets totale volum i liter for alle kjøleskap. Symbolet for volum er en melkekartong.

Cooling-old-label-for-web-FINAL-JUST-BLACK.png

Generelt

 • Hva er en QR-kode?

  En QR-kode («Quick Response») er et rutenettmønster som du skanner med telefonen eller nettbrettet ditt, og som inneholder informasjon. Forskjellige QR-koder inneholder forskjellig informasjon. Det kan være tekniske data, bekreftelse av en ID eller en lenke til et nettsted. Hvis du skanner QR-koden på energimerkingen, vises informasjon om modellen fra EUs produktdatabase EPREL.

 • Hvordan ser skalaen for energieffektivitetsklasse ut?

  Energieffektivitetsklassen vises på en skala fra A til G, der A er mest energieffektivt, og G er minst energieffektivt.  

 • Hvordan beregner vi energiforbruk?

  Energiforbruket angis i kWh som årlig forbruk.

 • Hva menes med volum?

  Volumet i kjøleskap og frysere angis i liter. Det oppgis for alle rom i kjøleskapet og fryseren.

 • Hvordan angis støynivåer?

  Maskinens støynivå måles i desibel. I energimerkingen merkes dette med bokstavene A–C, der A er det laveste støynivået og C er det høyeste. Tilsvarende verdier er: A: 38 dB(A) eller lavere B: 39–44 dB(A) C: 45–51 dB(A) eller høyere Skalaen for desibel er logaritmisk. Det betyr at en forskjell på seks desibel tilsvarer en dobling av volumet.