Produktkategori

Søketerm

Når autokompletteringsresultater er tilgjengelige, bruk opp og ned piler for å gjennomgå og trykk enter for å velge. Berøringsenhetsbrukere kan utforske ved berøring eller sveipe med bevegelser.
BrukereHandlekurv
Tilbake
Tilbake

Vilkår for bruk

Begrensninger for bruk

Alt materiale som er tilgjengelig på dette nettstedet, eies av Asko (Gorenje D.D. samt alle firmaer i konsernet) eller av den som har utarbeidet materialet. Med mindre annet er oppgitt, er det ikke tillatt å kopiere, reprodusere, distribuere, gi ut, laste ned, stille ut eller overføre materialet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til elektronisk, mekanisk, kopiering, opptak eller på andre måter, med mindre det foreligger skriftlig tillatelse fra Asko eller den som eier materialet. Du kan vise, kopiere, distribuere og laste ned materiale fra dette nettstedet til privat bruk, men ikke til kommersiell bruk. Dette forutsetter at du ikke endrer materialet, og at all informasjon om opphavsrett opprettholdes. Denne tillatelsen trekkes tilbake automatisk ved brudd på disse vilkårene. Ved opphør skal alt nedlastet og trykt materiale destrueres umiddelbart. Det er også forbudt å kopiere materiale fra dette nettstedet til en annen server hvis det ikke foreligger tillatelse fra Asko. Enhver form for uautorisert bruk av materiale fra dette nettstedet utgjør et brudd på lovgivningen om opphavsrett, personvern, offentliggjøring og andre lover.
 

Ansvarsbegrensning

Gorenje D.D. kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte, konkrete, tilfeldige eller påfølgende skader, inkludert, men ikke begrenset til tap av data eller omsetning eller manglende evne til å bruke materialet på dette nettstedet, selv om Asko eller en av Askos godkjente representanter har blitt informert om muligheten for slike skader .Hvis bruk av materiale fra dette nettstedet fører til behov for service, reparasjon eller korrigering av utstyr eller data, må dette gjøres for brukerens regning.
 

Våre overføringer

Materiale eller informasjon som overføres eller sendes til dette nettstedet, behandles ikke konfidensielt og er ikke underlagt eiendomsrett, og Asko og andre selskaper i konsernet kan bruke det til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring. Unntaket her er personopplysninger som Asko får tilgang til. De behandles i tråd med Askos personvernerklæring. Det er forbudt å sende eller overføre enhver form for ulovlig materiale til og fra dette nettstedet, inkludert opprørsmateriale, propaganda mot nasjonale eller etniske grupper, barnepornografi, ulovlige beskrivelser av vold og tydelige brudd på opphavsrett eller annet materiale som kan føre til sivilt eller strafferettslig ansvar basert på gjeldende lovgivning.
 

Betingelser for oppdatering av vilkår

"Asko kan når som helst oppdatere vilkårene ved å oppdatere denne teksten.
 
Ethvert krav knyttet til bruk av dette nettstedet og materialet som ligger her, er underlagt dansk lov."
 

Vilkår for registrering

"Asko (Gorenje D.D. og alle selskaper i konsernet) mener at personvern er helt sentralt når man bruker internett. Derfor har Asko som mål å ha rimelige regler for å ivareta de besøkendes anonymitet når de besøker Askos nettsted. ASKO har ansvar for å gjøre besøkende oppmerksomme på hvilken informasjon som registreres av nettstedet vårt.
 
For å opprettholde og forbedre nettstedets kvalitet og integritet registreres IP-adresser (datamaskinens adresse på internett). Denne registreringen er en standardmetode for å rapportere statistikk, for eksempel hvilke deler av nettstedet som besøkes og hvor lang tid den besøkende bruker der. Vi registrerer også nettlesertypen og operativsystemet du bruker. IP-adressen kobles ikke til informasjon som kan brukes til å identifisere deg.
 
Som mange andre kommersielle nettsteder bruker www.asko.dk en standardteknologi som kalles «informasjonskapsler» til å samle inn informasjon om hvordan du bruker nettstedet. Informasjonskapsler ble opprinnelig konstruert for å hjelpe nettsteder med å finne ut om brukeren har besøkt nettstedet tidligere, slik at de kan lagre eventuelle valg brukeren tok under forrige besøk. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som nettstedet kan sende til nettleseren din. En informasjonskapsel kan ikke hente data fra harddisken din, spre datavirus eller registrere e-postadressen din. Asko bruker informasjonskapsler til å forbedre brukerens opplevelse, til å lagre brukerens ID og passord, til å tilpasse nettstedet, til å identifisere hvilke deler av nettstedet som ble besøkt og til å holde oversikt over varer som legges i handlekurven. Du kan velge å la nettleseren varsle deg når en informasjonskapsel lagres (se hjelpefunksjonen i nettleseren din for mer informasjon). Det gjør at du selv kan bestemme om du vil godta informasjonskapselen.
 
Vi kan også be deg om å oppgi opplysninger frivillig, for eksempel e-postadresse eller annen kontaktinformasjon, hvis du kontakter oss, registrerer et produkt, kjøper noe, deltar i en konkurranse, får nyhetsbrev fra oss eller deltar i en nettbasert undersøkelse. I slike tilfeller ber vi alltid om samtykke til å kunne kontakte deg. Slikt samtykke gir du ved å krysse i en rute når du registrerer deg."
 

Bruk av opplysninger

De opplysningene du har gitt til Asko, brukes bare til å sende deg relevant informasjon om selskapet vårt og produktene og tjenestene våre. Vi utleverer aldri opplysningene til tredjepart.
 

Avmelding

Du kan når som helst be om å bli slettet fra kontaktdatabasen vår. Alle e-poster du eventuelt får fra Asko, inneholder informasjon om hvordan du kan reservere deg mot fremtidige e-poster.
 

Barn

Askos informasjon og kampanjer er ikke rettet mot barn under 18 år, og besøkende under 18 år skal ikke sende informasjon til Asko eller melde seg på kampanjer med mindre de har innhentet tillatelse fra foreldre eller foresatte.
 

Betingelser for oppdatering av våre retningslinjer for registrering

Asko kan når som helst oppdatere personvernerklæringen ved å oppdatere denne teksten.