Produktkategori

Søketerm

Når autokompletteringsresultater er tilgjengelige, bruk opp og ned piler for å gjennomgå og trykk enter for å velge. Berøringsenhetsbrukere kan utforske ved berøring eller sveipe med bevegelser.
BrukereHandlekurv
Tilbake
Tilbake

 

Retningslinjer for personvern

Behandlingsansvarlig for personopplysningene dine er selskapene:

ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia,  hovedbehandlingsansvarlig for selskaper som produserer og/eller markedsfører produktene til varemerker fra selskapene i Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko og Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

Gorenje Group Nordic A/S 

Sydvestvej 15, 3. 

2600 Glostrup

Danmark

CVR-nr. 56216111

Telefon: +45 36721144

(Begge behandlingsansvarlige blir heretter omtalt som: Selskap) 

Vi behandler personopplysningene dine på en seriøs og ansvarlig måte i henhold til bestemmelsene i Personvernforordningen (GDPR) og andre gjeldende forskrifter for beskyttelse av personopplysninger. I tillegg til å respektere GDPR, og i tilknytning til enkeltpersoner fra visse jurisdiksjoner (California, Canada, Mexico, Russland), respekterer disse retningslinjene for personvern også eventuelt andre gjeldende lover. Dette dokumentet inneholder informasjon om aktiviteter for databehandling som vi foretar knyttet til personopplysninger til brukere av produktene våre, kundene våre, potensielle kunder og/eller brukere av nettstedet vårt.

I tillegg til retningslinjene for personvern:

Vi følger en intern prosedyre for beskyttelse av personopplysninger der selskapets og de ansattes forpliktelser til beskyttelse av personopplysninger er fastsatt.

Vi følger retningslinjene for informasjonskapsler [https://no.gorenje.com/informasjonskapsler], som regulerer beskyttelsen av personopplysninger til brukere av produktene våre, kundene våre, potensielle kunder og/eller brukere av nettstedet vårt.

Vi har opprettet en egen innboks for e-post der du kan ta kontakt med oss med spørsmål om personopplysningene dine.

Vi oppdaterer regelmessig våre ansatte om håndteringen av personopplysninger. 

Vi kontrollerer regelmessig systemene for håndtering av personopplysninger og foreslår forbedringer.

 

1. Hvem behandler personopplysningene dine?

Behandlingsansvarlige for personopplysningene dine er:

 

Selskap: ConnectLife, data technologies, LLC.

Adresse: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia

e-post: privacy@connectlife.io

 

Selskap: Gorenje Group Nordic A/S,

Adresse: Sydvestvej 15,3,

2600 Glostrup

Danmark

Telefon: +45 36721144

 

Et selskap, ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia, (heretter: Selskap), er hovedbehandlings-ansvarlig for selskaper som produserer og/eller markedsfører produktene til varemerker fra selskapene i Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko og Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

Et selskap, Gorenje Group Nordic A/S, er et selskap som lokalt tilbyr produkter og apparater som er produsert av selskaper innen Hisense Europe Group.

Andre selskaper innen Hisense Europe Group kan fungere som behandlere av personopplysningene dine. Dermed samler selskapene innen Hisense Europe Group og distributører inn personopplysningene dine og behandler dem (basert på avtale, berettiget interesse eller samtykke fra deg), samt deres metoder for databehandling (f.eks. nettsteder, CRM-programmer, nettbaserte verktøy osv.) blir av hensyn til disse retningslinjene omtalt som våre metoder. Listen over andre selskaper innen Hisense Europe Group, distributører og deres behandlere er tilgjengelig her (https://www.hisense-europe.com/).

 

2. Metode for å innhente opplysninger

Vi innhenter personopplysninger basert på din bruk av nettstedet og applikasjonene våre, gjennom informasjonskapsler og andre nettbaserte verktøy, gjennom å fylle ut skjemaer på nettstedet vårt eller i fysisk format, gjennom telefonisk og elektronisk kommunikasjon, gjennom annen skriftlig kommunikasjon og/eller gjennom sosiale nettverk.

 

3. Hvilke av dine personopplysninger behandler vi og for hvilket formål?

I dette avsnittet forklarer vi hvilke data vi behandler og for hvilket formål, avhengig av den individuelle aktiviteten:

3.1. Kjøp på selskapets nettsted eller henting av produktene som er bestilt på nett

For å kjøpe produkter via selskapets nettsted eller for å hente produkter som er bestilt på nett, er vi nødt til å innhente og behandle enkelte av dine personopplysninger (f.eks. leveringsadresse), fordi det er den eneste måten vi er i stand til å behandle ordren din og identifisere produktene som er kjøpt i tilfelle av et garantikrav.

For å muliggjør et kjøp på selskapets nettsted eller henting av produkter som er kjøpt på nett, behandler vi følgende opplysninger:

 • fornavn og etternavn,
 • faktureringsadresse og leveringsadresse (dersom alternativet for levering er valgt),
 • e-postadresse,
 • telefonnummer,
 • ordrenummer,
 • ordreverdi,
 • betalingsmetode,
 • bankkontonummer og/eller kredittkortnummer,
 • detaljer om produktene som er bestilt,
 • kjøpsdato.

 

Formålet og grunnlaget for behandlingen av opplysningene ovenfor er for å sikre muligheten for levering eller mottagelse av ordren, betaling av ordren, informasjon om ordrestatus og for å utstede en faktura for det gjennomførte kjøpet. Ved å legge inn en bestilling foretar du et kjøp, noe som juridisk innebærer at du har inngått en salgsavtale, og for å oppfylle vår del av forpliktelsene som oppstår fra salgsavtalen, er vi nødt til å behandle personopplysningene dine (avtalebehandling), og samtidig er vi ved lov forpliktet til å utstede en faktura for det gjennomførte kjøpet (juridisk behandling).

Behandlingsperiode: Opplysninger som sendes til leveringstjenesten, lagres i 1 år fra datoen når ordren din blir levert. Opplysninger knyttet til selve kjøpet blir lagret så lenge du kan gjøre bruk av visse rettigheter i tilknytning til kjøpet ditt i henhold til gjeldende lov (periode fastsatt av loven der det er mulig å fremsette et krav hos en behørig rettsinstans). I overenstemmelse med regler for skatt og bokføring blir opplysninger for utstedelse av fakturaer lagret i perioden lokal lovgivning krever. 

Hva skjer dersom du ikke oppgir personopplysninger? Ved netthandel eller henting av produkter som er bestilt på nett, er det ikke mulig for oss å gjennomføre kjøpet eller hentingen av produkter uten å innhente personopplysningene som står nevnt ovenfor. Du har likevel fremdeles mulighet til å kjøpe og hente produktene direkte i våre fysiske butikker eller i butikker drevet av våre avtalepartnere.

3.2. Kundestøtte ved feilsøking og garantikrav

For å kunne yte kundestøtte ved feilsøking og garantikrav er vi nødt til å innhente og behandle enkelte av dine personopplysninger, da dette er den eneste måten vi kan oppfylle våre juridiske forpliktelser på i dette tilfellet.

For å kunne yte kundestøtte ved feilsøking og garantikrav behandler vi følgende opplysninger:

 • fornavn og etternavn,
 • e-postadresse,
 • telefonnummer,
 • ordrenummer,
 • detaljer om produktene som er kjøpt,
 • kjøpsdato,
 • adresse,
 • kommunikasjonsspråk,
 • i tilfelle en oppringning til telefonsenteret, et opptak av telefonsamtalen.

 

Formålet og grunnlaget for behandlingen av opplysningene ovenfor er å overholde de juridiske bestemmelsene som gjelder for selgerens garanti for produktene som er kjøpt (juridisk behandling), samt oppfylle kjøpsavtalen for produktene som er kjøpt (avtalebehandling).

Behandlingsperiode: Opplysningene blir lagret så lenge det er mulig å fremsette krav i henhold til avtalen og i henhold til garantien i samsvar med relevant lov (periode fastsatt i loven der det er mulig å fremsette kravet for en behørig rettsinstans). Opptak av telefonsamtaler lagres i en periode som er i overensstemmelse med lokal lovgivning. 

Hva skjer dersom du ikke kan gi personopplysninger? Dersom man ikke kan gi personopplysningene som står oppført ovenfor, kan det påvirke tilbudet og kvaliteten på kundestøtte i forbindelse med bruken av produktene våre eller måten garantikrav blir løst på. Likevel er det slik at vi ikke nødvendigvis trenger alle opplysningene som står oppført ovenfor, avhengig av kanal og grunn til kommunikasjon. 

3.3. Varsel om produkter som er tilbake på lager

I tilfelle et bestemt produkt ikke lenger finnes på lager, kan en kunde oppgi sin e-postadresse for å motta varsel når produktet er tilbake på lager. 

For å kunne varsle kunden om tilgjengeligheten av produktet er vi nødt til å behandle følgende opplysninger:

 • e-postadresse.

 

Formålet og grunnlaget for behandling av personopplysningene dine er å kunne varsle deg om tilgjengeligheten av produktet. Behandlingen av personopplysninger utføres kun dersom du har gitt ditt samtykke til dette.

Behandlingsperiode: Frem til samtykket trekkes tilbake. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Innen 1 måned etter at tilbakekallelsen av samtykket er mottatt, eller innen 1 måned etter at varselet om tilgjengeligheten av produktet er sendt til kunden, vil opplysningene ikke lenger bli lagret. I denne tidsperioden vil du fortsatt kunne motta kommunikasjon fra oss.

Hva skjer dersom du ikke oppgir personopplysninger? I tilfelle du ikke oppgir e-postadressen din, vil vi ikke kunne varsle deg om at et produkt er tilbake på lager. Du kan likevel sjekke tilgjengeligheten av produktet ved å besøke nettstedet vårt regelmessig.

3.4. Brukerkonto på Selskapets nettsted eller Connectlife mobilapp

En kunde kan opprette en brukerkonto på nettstedet for å følge med på fremdriften i ordren, se kjøpshistorikk eller gi en vurdering av produktet. I innstillingene for brukerkontoen er det også mulig å uttrykke ønske om å motta markedsføring eller å slutte å motta markedsføring. De samme tilgangsopplysningene som brukes for brukerkontoen på et nettsted kan også brukes for en brukerkonto i mobilappen ConnectLife.

For å opprette en brukerkonto er vi nødt til å behandle følgende opplysninger:

 • e-postadresse
 • fornavn og etternavn,
 • telefonnummer,
 • adresse,
 • kommunikasjonsspråk,
 • passord,
 • matpreferanser,
 • tjenestebillett og tjenestehistorikk,
 • kontoetikett for sosialt nettverk (dersom en brukerkonto blir opprettet med en konto for et sosialt medium),
 • gmail-adresse og opplysninger innhentet av gmail (dersom en brukerkonto blir opprettet med gmail).

 

Formålet og grunnlaget for å behandle personopplysningene dine er for å sikre tilgang til kontoen din samt brukergodkjenning. Med forespørselen om å opprette en brukerkonto blir det etablert en avtalerelasjon, og for å kunne oppfylle vår del av avtaleforpliktelsene vil vi behandle dine personopplysninger (avtalebehandling). Enkelte av personopplysningene (matpreferanser) blir behandlet basert på samtykke fra deg, og blir behandlet for å varsle deg om våre forslag til et måltid. Enkelte av personopplysningene (tjenestebillett og tjeneste-historikk) blir behandlet for å kunne oppfylle kjøpsavtalen for produktene som er kjøpt (avtalebehandling).

Behandlingsperiode: Vi lagrer personopplysningene dine helt frem til du sletter kontoen din, eller inntil 3 år etter at du sist logget deg inn på kontoen. Opplysningene som behandles basert på avtalen, blir lagret så lenge det er mulig å fremsette krav i henhold til avtalen i samsvar med relevant lov (periode fastsatt i loven der det er mulig å fremsette kravet for en behørig rettsinstans). Personopplysninger som blir behandlet basert på ditt samtykke, lagres frem til samtykket blir trukket tilbake. Du kan når som helst trekke ditt samtykke tilbake. Disse opplysningene kan bli lagret i inntil 1 måned etter at samtykket er trukket tilbake, og i denne perioden kan du fortsatt motta kommunikasjon fra oss.

Hva skjer dersom du ikke kan gi personopplysninger? Det er ikke mulig å opprette en brukerkonto uten personopplysningene som står oppført ovenfor. Du er likevel ikke forpliktet til å opprette en brukerkonto (dvs. oppgi personopplysninger for et slikt formål) for å kunne kjøpe produktene våre.

3.5. Registrering av produktet på nettstedet vårt og i mobilappen ConnectLife

En kunde som har kjøpt et av produktene våre, kan registrere produktet i sin brukerkonto via nettstedet eller via mobilappen ConnectLife. Med registreringen får kunden forenklet tilgang til bruksanvisninger, våre forslag til hvordan man bruker produktet, informasjon om garanti og utvidelse av garantiperioden, samt varsler om oppdateringer knyttet til ConnectLife-apparater. 

For å kunne gjennomføre registreringen av produktet er vi nødt til å behandle følgende opplysninger (i tillegg til opplysningene angitt under punkt 3.4.):

 • produktnummer,
 • produktets serienummer,
 • kjøpsdato,
 • kopi av kjøpsfakturaen.

 

Formålet og grunnlaget for behandlingen av personopplysningene dine er for å gi tilgang til bruksanvisninger, våre forslag til hvordan man bruker produktet, samt informasjon om garantien. Behandlingen av personopplysninger utføres kun dersom du har gitt ditt samtykke til dette.

Behandlingsperiode: Frem til samtykket trekkes tilbake. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Innen 1 måned etter at tilbakekallelsen av samtykket er mottatt, eller innen 1 måned etter at registreringen av produktet er slettet, vil ikkev opplysningene lenger bli lagret. I denne tidsperioden vil du fortsatt kunne motta kommunikasjon fra oss. 

Hva skjer dersom du ikke oppgir personopplysninger? Uten opplysningene som står angitt ovenfor, kan du ikke registrere produktet på nettstedet vårt eller via mobilappen ConnectLife. Produktet leveres likevel ved kjøpstidspunktet med bruksanvisning og informasjon om garanti.

3.6. Gi vurdering og kommentarer på nettstedet 

For å kunne ha muligheten til gi vurderinger og kommentarer på nettstedet er vi nødt til å samle inn og behandle enkelte av personopplysningene dine, da vi ønsker å dele erfaringene til faktiske kunder og brukere med potensielle kunder og brukere. Det er mulig at vi deler erfaringer til faktiske kunder og brukere av et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste i ett marked med potensielle kunder og brukere i et annet marked. Metodene og vilkårene for å gi vurderinger og kommentarer på nettstedet står spesifisert i reglene for å publisere vurderinger og kommentarer til produkter og tjenester. Disse finner du her (Rules for posting reviews and commenting on products and services that are available here).

For å kunne gi vurderinger og kommentarer vil vi behandle følgende personopplysninger:

 • navn eller selvvalgt navn,
 • e-postadresse,
 • detaljer om produktene som er kjøpt,
 • kopi av kjøpsfakturaen.

 

Formålet og grunnlaget for å behandle personopplysningene dine er for å sikre at vurderingene og kommentarer til et bestemt produkt ble gitt av en kunde som faktisk har kjøpt eller bruker dette produktet. Behandlingen av personopplysninger utføres kun dersom du har gitt ditt samtykke til dette.

Behandlingsperiode: Personopplysningene din blir automatisk slettet fem år etter at vurderingen eller kommentarene ble publisert. Dine vurderinger og kommentarer vil vises på nettstedet i fem år etter at de ble publisert på nettstedet. Likevel kan vurderingene og kommentarene dine slettes tidligere dersom du trekker tilbake ditt samtykke til slik databehandling. I dette tilfellet blir dataene ikke lenger lagret innen en måned etter at samtykket ble trukket tilbake.

Hva skjer dersom du ikke kan gi personopplysninger? Du kan også gi vurderinger og kommentarer på nettstedet anonymt (uten å måtte oppgi personopplysninger). Uten dine personopplysninger er det mulig at vi ikke kan sikre at vurderinger og kommentarer kun blir gitt fra faktiske kunder og brukere.

3.7. Markedsføring og relaterte tjenester

For å kunne bedrive markedsføring, gi informasjon om produktene våre, motta tilbakemelding om produkter som er kjøpt og for å registrere produktet i en brukerkonto trenger vi et uttrykkelig samtykke fra deg. Uten dette vil vi ikke kunne kontakte deg for formålet som står beskrevet ovenfor. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke i innstillingene i brukerkontoen, ved å velge å ikke motta meldinger, ved å endre innstillingene for informasjonskapsler eller ved å sende oss en forespørsel på privacy@connectlife.io.

For markedsføring og relaterte tjenester behandler vi følgende data:

 • fornavn og etternavn,
 • e-postadresse,
 • telefonnummer,
 • stedsdata for brukeren innhentet fra brukerens mobilenhet,
 • kundens interesser når det gjelder å vise produkter på nettsteder,
 • kontaktopplysninger via applikasjoner for direktemeldinger,
 • kjøpshistorikk,
 • postnummer,
 • data relatert til levering, åpning, klikking og avslutning av abonnement av meldingene våre,
 • sentimentanalyse av produktvurderinger fra brukere.

 

Formålet og grunnlaget for å behandle personopplysningene dine er for å kunne sende markedsføringsmeldinger eller for å gi et tilpasset tilbud basert på dine interesser, eller for å forbedre brukeropplevelsen din. Behandlingen av personopplysninger utføres kun dersom du har gitt ditt samtykke til dette.

Behandlingsperiode: Frem til samtykket trekkes tilbake. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt. Opplysningene kan bli lagret i inntil en måned etter at samtykket er trukket tilbake, og i denne perioden kan du fortsatt motta kommunikasjon fra oss.

Hva skjer dersom du ikke kan gi personopplysninger? Du er ikke forpliktet til å oppgi personopplysninger for markedsføringsformål (det er frivillig å gi sitt samtykke til behandling av personopplysninger for dette formålet). Likevel vil det være slik at vi da ikke vil kunne varsle deg om våre markedsføringsaktiviteter, produkter og skape personlig tilpassede tilbud til deg.

3.8. Informasjon om dine aktiviteter på nettstedet vårt

For å kunne forbedre nettstedets funksjon, bedrive statisk analyse og gi tilpassede tilbud følger vi også med på dine aktiviteter på nettstedet. Disse dataene vil derimott finnes i pseudonymisert form.

For å kunne følge med på aktiviteten på nettstedet vårt behandler vi følgende opplysninger:

 • betegnelse på brukerkonto,
 • kjøpshistorikk,
 • IP-adresse for enheten,
 • enhetens operativsystem,
 • nettleser som brukes,
 • nettadresse (URL-adresse) til startsiden du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt.

 

Formålet og grunnlaget for behandlingen er å kunne forbedre nettstedets funksjon, bedrive statistisk analyse og gi personlig tilpassede tilbud, noe vi har en berettiget interesse i. Behandlingen som gjøres for å kunne gi personlig tilpassede tilbud, er basert på samtykke fra deg. Du kan når som helst trekke tilbake samtykke i innstillingene i brukerkontoen, ved å endre innstillingene for informasjonskapsler, eller ved å sende oss en forespørsel på privacy@connectlife.io.

Behandlingsperiode: Personopplysningene dine vil automatisk bli slettet etter et år fra hvert besøk på nettstedet vårt. Likevel kan opplysningene dine slettes tidligere dersom du trekker tilbake ditt samtykke, noe du kan gjøre når som helst. Opplysningene kan bli lagret inntil 1 måned etter at vi har mottatt tilbakekallingen av samtykket.

Hva skjer dersom du ikke kan gi personopplysninger? Dersom opplysningene som står nevnt ovenfor ikke blir gitt, kan vi ikke følge med på din aktivitet på nettstedet, og dermed heller ikke forbedre funksjonen til nettstedet eller utarbeide personlig tilpassede tilbud til deg.

3.9. Behandling av personopplysninger via sosiale nettverk, applikasjoner for direktemeldinger og chatterom

Selskapet kan ha opprettet profiler på sosiale nettverk (f.eks. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter osv.) eller kan bruke applikasjoner for direktemeldinger (f.eks. WhatsApp, FB Messenger, Viber osv.) for kommunikasjon. Sosiale nettverk og applikasjoner for direktemeldinger gjør det mulig for oss å markedsføre våre produkter og tjenester eller gi kundestøtte. I dette tilfellet kan vi også velge hvilke kategorier av enkeltpersoner på det sosiale nettverket annonsen vår skal målrettes mot. Dermed kan selskapet være ansvarlig for beskyttelsen av personopplysninger som brukere deler med selskapet gjennom de ovennevnte mediene- Leverandøren av de enkelte mediene er samtidig ansvarlig for databehandlingen som gjøres på disse mediene. Dermed rådes brukerne til å gjøre seg kjent med retningslinjene for personvern på hvert medium.

Dersom du besøker selskapets profil på et sosialt nettverk eller setter i gang kommunikasjon via applikasjoner for direktemeldinger, kan vi behandle følgende opplysninger:

 • dersom du trykker på “liker”, deler et innlegg, merker selskapets profil eller kommentar, mottar vi tilgang til din offentlige profil og innholdet i innlegget ditt,
 • dersom du sender oss en privat melding på et sosialt nettverk eller via en applikasjon for direktemeldinger, får vi informasjon om din offentlige profil eller dine kontaktopplysninger og informasjon om innholdet i meldingen som ble sendt.

 

Når du kommuniserer via sosiale nettverk, applikasjoner for direktemeldinger og chatterom, behandler vi følgende opplysninger om deg:

 • din offentlige profil på det sosiale nettverket og innholdet i det som publiseres,
 • dine kontaktopplysninger i applikasjonen for direktemeldinger,
 • andre opplysninger du oppgir når du kommuniserer med oss.

 

Formålet og grunnlaget for å behandle personopplysningene dine er for å kunne markedsføre selskapets produkter og etablere kommunikasjon med brukere på sosiale nettverk eller applikasjoner for direktemeldinger. Vi kan ta kontakt med deg kun etter at du har gitt ditt samtykke, men vi kan svare på din henvendelse basert på vår berettigede interesse, som består i tilfredsstille kundenes behov ved å gi informasjon om produktene våre. 

Behandlingsperiode: De personopplysningene vi lagrer om deg, vil automatisk bli slettet et år etter at kommunikasjonen sist fant sted, eller tidligere dersom du trekker tilbake samtykket ditt. Ved tilbakekalling av samtykke kan opplysningene bli lagret i inntil en måned etter at samtykket blir trukket tilbake og i denne perioden kan vi fortsatt behandle personopplysningene dine.

Hva skjer dersom du ikke kan gi personopplysninger? Dersom du ikke oppgir personopplysningene dine, vil du ikke kunne kommunisere med oss gjennom de ovennevnte mediene, og vi kan ikke svare på henvendelser fra deg. 

3.10. Bruk av produkter gjennom ConnectLife-appene

For at brukere skal kunne bruke alle funksjonene på smartapparater, for å forstå behovene til brukerne og for å kunne fastslå effektiviteten og bruken av apparatet samler vi inn og behandler enkelte av dine personopplysninger og data om driften av hvert apparat. Som en del av det ovennevnte forutsees det at brukeren registrerer seg og at man inngår en lisensavtale.

For registrering av bruker og inngåelse av lisensavtale behandler vi følgende personopplysninger:

 • tittel (hr, fr),
 • fornavn og etternavn,
 • kommunikasjonsspråk,
 • adresse,
 • telefonnummer,
 • e-postadresse,
 • matpreferanser,
 • typer av mat og drikke og oppbevaring i apparatet  (f.eks. kjøleskap, vinskap),
 • data om sammenkobling av apparatet med skyen vår.

 

For å kunne koble apparatet til skyen via lokal WiFi er brukerne også nødt til å taste inn data om Service Set IDentifier (SSID) og passord. Data blir likevel kun brukt for å koble apparatet med en WiFi-modul og blir ikke samlet inn, lagret eller på annen måte behandlet av oss.

Under bruken av smartapparatet vil vi bruke følgende diagnostiske data om driften av apparatet:

 • opplysninger om apparatet (merke, modell, serienummer),
 • datoen da apparatet ble installert,
 • driften av apparatet (driftstid, driftsstans, planlagt vedlikehold),
 • data oppdaget av apparatets sensorer og som er viktige for driften av apparatet (f.eks. data om teknisk ytelse, data knyttet til mulige feilmeldinger, temperatur, fuktighet, luftkvalitet osv.),
 • analyse av brukeratferd,
 • bestilling av apparat,
 • ressursforbruk.

 

Formålet og grunnlaget for å behandle personopplysningene dine er å sikre muligheten til å bruke alle funksjonene på smartapparatet. Ved forespørsel om å opprette en brukerkonto og inngå en lisensavtale blir det etablert en avtalerelasjon, og for å kunne oppfylle vår del av avtaleforpliktelsene er vi nødt til å behandle personopplysningene dine (avtalebehandling). 

Behandlingsperiode: Opplysninger knyttet til brukerregistrering og inngåelse av lisensavtale blir lagret så lenge du har rett til å utøve visse rettigheter i forbindelse med våre avtaleforpliktelser (periode fastsatt ved lov der det er mulig å fremsette krav hos en behørig rettsinstans etter at lisensavtalen har utløpt). 

Hva skjer dersom du ikke kan gi personopplysninger? Det er ikke mulig å registrere en bruker i ConnectLife-appen og inngå en lisensavtale uten personopplysningene som er angitt ovenfor.

3.11. Informasjonskapsler og andre nettbaserte verktøy  

Dersom du besøker nettstedet vårt, kan vi lagre informasjonskapsler på enheten din. For mer informasjon om informasjonskapsler som brukes på nettstedet vårt, vennligst les Retningslinjene for informasjonskapsler (https://no.gorenje.com/informasjonskapsler).

I tillegg til informasjonskapsler bruker vi også andre nettbaserte verktøy fra følgende leverandører:

Google, nemlig:

 • Google Marketing Platform for å kunne skaffe data knyttet til trafikk på nettstedet (f.eks. antall besøkende, hvilke sider som er besøkt, hvor lang tid de besøkende var på nettstedet);
 • Google Maps for å kunne bruke karttjenesten Google Maps via API for å forenkle plasseringen av steder som er spesifisert av besøkende på nettstedet;
 • Google Tag Manager for å kunne administrere nettsted-tagger gjennom brukergrensesnittet og integrering av programkoder på nettstedet vårt;
 • Google Ads for plassering av annonser, remarketing og sporing av samtaler;
 • Google Optimize for A/B-testing og nettstedtesting;
 • Site Kit for å forbedre og monetisere innholdet på nettsiden;
 • YouTube for å opprette en forbindelse med YouTube-servere, der bruken av tilleggsprogrammer fra YouTube er nødvendig;
 • Google Analytics for å samle inn data fra nettsteder og apper for å lage rapporter som gir forretningsinnsikt;
 • Google Search Console for å se hvor godt nettstedet presterer på Google Search og hvordan Google ser nettstedet vårt
 • Looker Studio for å gjøre data om til dashbord og rapporter som er informative, enkle å lese, enkle å dele og som er fullt tilpassbare.

 

De nettbaserte verktøyene som står oppført, drives av Google Inc., som har sin virksomhet i USA. Dermed kan informasjon om en persons bruk av nettstedet også overføres til en server i USA. Vi foreslår derfor at du også gjør deg kjent med deres retningslinjer for personvern, som du finner her: LENKE. Hvis du er innehaver av en Google-konto og har gitt ditt samtykke til tilpasset annonsering, kan vi også innhente rapporter om effekten av markedsføringstiltakene våre (inkludert rapporter på tvers av enheter), demografisk informasjon om enkeltpersoner, i tillegg til online annonserings-funksjoner på tvers av enheter.

 Meta, nemlig:

 • Meta Business Suite som et administrasjonsverktøy for sosiale medier som Facebook og Instagram, for å kunne skape og planlegge publisering av innhold for å respondere på engasjement og analysere informasjon
 • Meta Pixel for plassering av annonser, remarketing og sporing av samtaler.

 

De nettbaserte verktøyene som står oppført, drives av Facebook Ireland Limited, med registrert adresse på 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irland. Dermed kan informasjon om en persons bruk av nettstedet også overføres til en server i USA, så vi foreslår at du også gjør deg kjent med deres retningslinjer for personvern, som du finner her: LENKE. Hvis du er innehaver av en Facebook- eller Instagram-konto og har gitt ditt samtykke til tilpasset annonsering, kan vi også innhente rapporter om effekten av markedsføringstiltakene våre (inkludert rapporter på tvers av enheter), demografisk informasjon om enkeltpersoner, i tillegg til online annonserings-funksjoner på tvers av enheter.

3.12. Remarketing, sporing og lignende teknologier 

Vi og våre tredjeparts tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler for å informere, optimalisere og levere annonser basert på dine tidligere besøk på nettstedet vårt eller vår mobilapper for å kunne annonsere på tredjeparts nettsteder for deg. For dette formålet bruker vi:

- Google Ads, levert av Google. Du kan velge bort dette ved å besøke innstillingssiden for Google Ads: https://adssettings.google.com/authenticated, og

- Facebook Retargeting, levert av Meta. Du kan velge bort dette ved å besøke Facebooks nettsted, der du må logge deg inn og gå til Innstillinger > Annonser > Annonseinnstillinger. I appen går du til Innstillinger og personvern > Innstillinger > Annonser > Annonsepreferanser > Annonseinnstillinger. Deretter velger du Ikke tillatt   

For å se hvor godt nettsiden vår og mobilappen presterer bruker vi konverterings-signaler, tagger, skript og piksler, som utfører en kort kodelinje for å fortelle oss når du har klikket på en bestemt knapp eller nådd en bestemt side. Bruken av disse teknologiene gjør det mulig for oss å registrere at en bestemt enhet, nettleser eller app har besøkt en bestemt nettside. 

Dersom du aktiverer de stedsbaserte tjenestene på datamaskinen eller mobilenheten din i forbindelse med bruk av nettstedet eller mobilappen, gir du ditt uttrykkelige samtykke til at vi samler inn din enhets geolokasjon (som kan inkludere spesifikk lengdegrad og breddegrad). Denne informasjonen vil bli brukt som fastsatt i retningslinjene for personvern, inkludert for å levere spesifikk annonseinnhold eller annonsemeldinger basert på plasseringen din.

Vi og tredjeparts tjenesteleverandører kan bruke informasjonen som vi har samlet inn om deg (informasjon fra nettstedet eller mobilappen vår, gjennom din(e) enhet(er), eller fra en tredjepart) for å gjøre det lettere for oss å våre tredjeparts tjenesteleverandører å identifisere andre enheter som du bruker (f.eks. en mobiltelefon, et nettbrett, en annen datamaskin osv.). Vi og våre tredjeparts tjenesteleverandører kan også bruke enhets-overskridende bruk og annen informasjon som vi finner ut om deg for å levere målrettede annonser på dine enheter og for å sende deg e-poster. Disse tredjeparts informasjonskapslene og andre teknologier styres av hver tredjeparts spesifikke retningslinjer for personvern, ikke disse retningslinjene.

 

4. Innsamling av personopplysninger fra barn 

Vi er opptatt av å beskytte barns personopplysninger og anerkjenner at foreldre eller foresatte kan bruke våre tjenester eller kjøpe våre produkter for bruk i familien, inkludert av mindreårige. Derfor er ikke våre tjenester og produkter beregnet på bruk av personer under den lokale minstealderen, og vi vil ikke med viten og vilje samle inn personopplysninger fra personer under denne alderen, uansett formål. Vi vil heller ikke tillate at personer under minstealderen kan registrere seg hos oss. I enkelte tilfeller, spesielt der informasjon samles inn elektronisk, vil vi ikke kunne avgjøre om informasjonen ble samlet inn fra barn under den lokale minstealderen, og vi behandler slik informasjon som om den ble gitt av en voksen. Dersom vi finner ut av et barn under den lokale minstealderen har angitt personopplysninger, vil vi benytte oss av forretningsmessige rimelige tiltak for å slette slik informasjon umiddelbart. 

 

5. Profilering

Profilering betyr enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som innebærer bruk av personopplysninger for å evaluere visse personlige aspekter knyttet til en enkeltperson, spesielt for å analysere eller forutsi den personlige smaken, interessene, atferden eller plasseringen til denne personen.

Selskapet utfører profilering hvis du har gitt ditt samtykke til personlig tilpasset direkte markedsføring. Profilering utføres ved hjelp av ulike metoder for statistikk, matematikk eller prediktiv analyse, noe som gjør det mulig for oss å forutsi dine behov og utarbeide passende tilbud basert på dette. Som en del av profileringen analyserer vi dine demografiske data, som for eksempel lokasjon, og data om kjøp og enhetsbruk, på grunnlag av dette plasserer vi deg i en individuell profil og sender deg kun tilbud som vi mener samsvarer med dine behov og vaner.

 

6. Eksistensen av automatisert beslutningstaking

Vi behandler ikke personopplysningene dine ved hjelp av automatiserte beslutningsprosesser som kan ha juridiske konsekvenser for deg.

 

7. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine?

For å beskytte personopplysningene dine har vi innført en rekke tekniske og organisatoriske tiltak, nemlig

· Tiltak for å sikre fortløpende konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og robusthet for behandlingssystemer og -tjenester

· Tiltak for å sikre muligheten til å gjenopprette tilgjengelighet og tilgang til personopplysninger i tide i tilfelle en fysisk eller teknisk hendelse

· Prosesser for regelmessig testing, vurdering og evaluering av effektiviteten av tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre behandlingssikkerheten

· Tiltak for brukeridentifikasjon og autorisasjon

· Tiltak for beskyttelse av data under overføring

· Tiltak for beskyttelse av data under lagring

· Tiltak for å sikre fysisk sikkerhet på steder der personopplysninger behandles

· Tiltak for å sikre logging av hendelser

· Tiltak for intern IT- og IT-sikkerhetsstyring og -administrasjon

· Tiltak for å sikre dataminimering, datakvalitet og begrenset datalagring

· Tiltak for å tillate dataportabilitet og sikre sletting

 

8. Hvem behandler personopplysningene dine og hvem deles de med?

Personopplysningene dine blir enten behandlet i en intern programvare (f.eks. SAG og Hisense CRM) eller ved bruk av verktøy gitt av eksterne leverandører.

Andre tilknyttede enheter innen Hisense Group Holdings Co., Ltd kan ha tilgang til dine personopplysninger, siden enkeltselskaper er selgere eller produsenter av produktet du har kjøpt, og enkeltselskaper gir passende støtte for Selskapets drift. Tilknyttede enheter i Hisense Group Holdings Co., Ltd som holder til utenfor EU/EØS, har utnevnt VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG, Roemerstr. 12, D – 40476 Düsseldorf, Tyskland som sin representant i henhold til Artikkel 27 av GDPR.

Selskapet kan også overføre personopplysninger til eksterne leverandører (hovedsakelig for å sikre betalinger, transport og andre saker knyttet til din ordre osv.). I dette tilfellet inngår selskapet en avtale med en ekstern leverandør som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene dine og den eksterne leverandøren kan behandle opplysningene dine kun for det formålet de ble gitt for.

Personopplysningene dine kan også overføres til eksterne leverandører i tredjeland. I dette tilfellet vil selskapet forsikre seg om at passende sikkerhetstiltak følges dersom eksterne leverandører holder til eller leverer tjenester som er relevante for beskyttelsen av personopplysningene dine i et tredjeland som ikke tilbyr det samme nivået av personvern som GDPR, samt følger andre forpliktelser som er fastsatt av GDPR for slik overføring.

I særdeleshet kan vi overføre personopplysningene dine til andre selskaper innenfor Hisense Group og våre distributører som selger produkter i bestemte markeder eller leverer andre tjenester i tilknytning til forretningsstøtte, klager på bestilte varer eller kundestøtte. En liste over våre selskaper i bestemte land og deres behandlere finner du i vedlegget.

Vi kan overføre personopplysningene dine dersom du har samtykket, i overensstemmelse med retningslinjene for annonsering og sosiale nettverk, spesielt til: 

- Google Ireland Limited (registreringsnummer: 368047), med registrert adresse på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Facebook Ireland Limited, med registrert adresse på 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irland; selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Pinterest, Inc., med registrert adresse på 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 USA, selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- LinkedIn som et verktøy levert av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, LinkedIns retningslinjer for personvern finner du her

For å behandle personopplysninger benytter vi oss også av tjenestene til andre behandlere som behandler personopplysninger i samsvar med våre instruksjoner og for de formålene som opplysningene samles inn. Slike behandlere inkluderer:

leverandører av behandlingstjenester for skydata og andre leverandører av teknologisk støtte, slik som

- Microsoft Azure, levert av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- SAP Hybris, levert av SAP America, Inc., 3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073, USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Salesforce Marketing Cloud og Salesforce Service Cloud, levert av Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Cloudera, levert av Cloudera, Inc., 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Tuya IoT-plattform, levert av Tuya Global Inc., 3979 Freedom Circle, Suite 340, Santa Clara, CA 95054. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- DigitalOcean, 101 6th Ave New York, NY 10013. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Cloudflare France SAS, 6 Place de la Madeleine, 75008 Paris. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

 

- leverandører av markedsføringsverktøy som gjør at vi kan optimalisere nettstedet og tilpasse innhold og tilbud til deg, slik som: 

- Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf, Tyskland. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Sprinklr, Inc. 29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Freshworks Technologies B.V. Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, Nederland. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- "eXpoint" SIA, Brīvības iela 76-34, Riga, LV-1001, Latvia. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Mailchimp som et verktøy levert av Intuit Inc., 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Loadbee GmbH, Karlsruher Strasse 3, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Flixmedia Limited, 14-16 Well Court, Farringdon Lane, London, EC1R 3AU, Storbritannia. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- ChannelAdvisor Corporation, 3025 Carrington Mill Blvd., Suite 500 Morrisville, NC 27560, USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Simply4net Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznań, Polen. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- 24TTL B.V., Amsterdam, Noord-Holland, Nederland. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- eStoreMedia sp. z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-722 Warszawa, Polen. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- SiteOne Landscape Supply, Inc, 300 Colonial Center Parkway Suite 600 Roswell, GA 30076, USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Campaign Monitor Holdings Pty Ltd, 5 STAPLETON AVE SUTHERLAND NSW C3 2232, Australia. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Splunk Inc., 270 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO CA 94107, USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Twilio Inc., 101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

 

- telefonsentre og leverandører av verktøy for å administrere og gjøre opptak av telefonsamtaler, spesielt:

- Hisense Europe Customer Care Centar, Strahinjića bana 9, 11000 Beograd, Serbia;

- 3CX, 4010 Boy Scout Boulevard, Suite 325, 33607, Tampa, Florida, USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Diabolocom SAS, 20, Rue de Paix, 75002 Paris, Frankrike. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134 USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

 

leverandører av ekstern kommunikasjon, spesielt kommunikasjon via SMS-meldinger og chatterom, spesielt:

- LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Jivochat som et verktøy levert av Lucas Loureiro Carvalho Suporte Tecnico ME., Rua Neves Armond, 140, Sala 301, Praia Do Suá. Vitória, ES/Brasil. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- TargetFirst, 23 Rue de la Croix Lormel, 22190 Plérin, Frankrike. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Message4u Pty Ltd t/a MessageMedia of Level 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Australia 3000. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- SMS Broadcast Pty Ltd of Level 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Australia 3000. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

 

- selskaper som utarbeider undersøkelser for oss om brukertilfredshet med våre produkter og tjenester, spesielt:

- Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5. sal, DK-1112 København K, Danmark. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, USA. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Reevoo, 2nd Floor Walbrook Wharf, 78-83 Upper Thames Street, London EC4R 3TD, Storbritannia. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- Momentive Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Irland. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

- IPSOS s. r. o., Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha, Tsjekkia. Selskapets retningslinjer for personvern finner du her

Fra tid til annen organiserer selskapet premiekonkurranser og lignende reklamekampanjer sammen med tredjeparter. Til disse kan det også bli gitt personopplysninger om enkeltpersoner. Du vil bli informert om dette før personopplysninger om deg blir samlet inn.

 

9. Hvor lagrer vi opplysningene dine?

Opplysningene dine lagres på selskapers interne serverenheter og arbeidsstasjoner (også med skyteknologi) og i datadump-systemet (en datadump er et sentralisert lager som gjør at man kan lagre strukturert og ustrukturert data i et hvilket som helst omfang).

 

10. Do Not Track-innstillinger

Lovene i enkelte land/stater/regioner krever at vi indikerer hvorvidt vi respekterer “Do Not Track”-innstillinger i nettleseren din i forbindelse med målrettet markedsføring. Vi følger normene som er fastsatt i retningslinjer for personvern og som hverken overvåker eller følger Do Not Track-forespørsler fra nettlesere.

 

11. Hvilke rettigheter har du og hvordan bruke dem

Du kan gjøre bruk av følgende rettigheter når det gjelder personopplysningene vi behandler om deg:

 • Rett til innsyn – lar deg få informasjon om dine personopplysninger blir behandlet og om prosedyrene og metodene som brukes ved behandling av personopplysninger,
 • Rett til retting – dersom du oppdager at opplysningene dine ikke stemmer, har du rett til å gjøre ufullstendig opplysninger fullstendige og korrigere ukorrekte opplysninger,
 • Rett til sletting – lar deg be om at personopplysningene vi behandler om deg slettes. Dette vil vi gjøre i overensstemmelse med GDPR og dersom det ikke finnes andre restriksjoner som forhindrer oss i å gjøre det,
 • Rett til å begrense behandling – lar deg begrense behandling når du bestrider nøyaktigheten til opplysninger, motsetter deg sletting, da formålet med behandlingen som opplysningene ble samlet inn for ikke lenger er relevant og du ønsker videre lagring på grunn av berettigede interesser, eller dersom du har sendt inn en forespørsel for å avgjøre de juridiske grunnene for behandling,
 • Rett til dataportabilitet – lar deg motta en kopi av personopplysningene som er gitt, i et strukturert, alminnelig brukt maskinvareformat, og overføre opplysninger til en annen behandler, dersom kravene som er fastlagt i GDPR er oppfylt,
 • Rett til å protestere – lar deg protestere ved innsamling av data og behandling for direkte markedsføring og relatert profilering,
 • Rett til gjennomgang ved automatiserte avgjørelser – dersom en avgjørelse som reflekteres i vårt gjensidige forhold er basert på automatisert beslutningstaking, kan du benytte deg av retten til å få en ny, ikke-automatisert beslutning,
 • Rett til å trekke tilbake samtykke –dersom behandlingen er basert på et samtykke som er gitt, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Tilbakekallelsen av et samtykke vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen basert på samtykke som ble gitt før tilbakekallelsen.

 

Dersom du ønsker å benytte deg av rettighetene ovenfor, kan du gi oss beskjed på privacy@connectlife.io.

I tillegg til rettighetene som står beskrevet ovenfor, har du også rett til å fremsette en klage til en tilsynsmyndighet. Dersom dine rettigheter i forbindelse med behandling av personopplysninger har blitt krenket, kan du sende en klage til den behørige tilsynmyndigheten:

For selskapet ConnectLife, data technologies, LLC: Information Commissioner of the Republic of Slovenia, via post til adressen: Dunajska 22, 1000 Ljubljana eller via e-post til adressen: gp.ip@ip-rs.si

For company Gorenje Group Nordic A/S:

På post: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo, eller på e-post: postkasse@datatilsynet.no

 

12. Personvernombud

For alle saker knyttet til behandling av dine personopplysninger sitter vårt personvernombud klar og kan kontaktes via e-postadressen: privacy@connectlife.io.