Produktkategori

Søketerm

Når autokompletteringsresultater er tilgjengelige, bruk opp og ned piler for å gjennomgå og trykk enter for å velge. Berøringsenhetsbrukere kan utforske ved berøring eller sveipe med bevegelser.
BrukereHandlekurv
Tilbake
Tilbake

Vaskemaskiner

Generelt – nytt fra 1. mars 2021:

Energimerkingen gjør det enklere for deg som forbruker å redusere miljøpåvirkningen din (og spare penger) ved å velge produkter som bruker mindre energi. Merkingen oppfordrer også produsenter til å utvikle og investere i mer energieffektiv produktdesign.

De nye kravene til energimerking vil forhåpentligvis føre til en økning i salget av energieffektive produkter, og derfor er den et godt hjelpemiddel for å oppfylle EUs mål om 20 prosent reduksjon i energiforbruket.

Med energimerkingen graderes produktets energiforbruk på en skala fra A til G. Klasse A (grønn) er den mest energieffektive, og klasse G (rød) er den minst energieffektive.

Den nye skalaen erstatter den tidligere skalaen, som inneholdt klasser som A +, A ++ og A +++. Sammenlignet med tidligere A +++-merking er det nå betydelig vanskeligere å oppnå toppklassifiseringen. Fra 1. mars 2021 gjelder den nye klassifiseringen for vaskemaskiner.

Energieffektivitetsklassen for vaskemaskiner skal fortsatt være basert på programmet Eco 40–60*. Den standardiserte testmengden er tilpasset for å gjenspeile faktisk bruk ved å representere den normale kundens klesvask i form av stoffer i bomull, lin eller blandingsfibre.

Programtiden er inkludert i merkingen, med spesifikasjon for programtid basert på programmet Eco 40–60*.

One of the major differences between the old and new labels is the washing machine's energy label, which will now be based on 100 cleaning cycles – unlike in the previous declaration, which was based on annual consumption (estimated at 220 cycles).

En av hovedforskjellene mellom den gamle og den nye merkingen er vaskemaskinens energimerking, som nå baseres på 100 sykluser – i motsetning til i den gamle merkingen, som var basert på årsforbruk (anslått til 220 sykluser).

Testvasken er også inkludert i den nye merkingen, slik at den nå også inneholder informasjon om kvart maskin (¼), sammenlignet med den gamle merkingen som kun inkluderte full (1/1) og halv (½) maskin. Det innføres også en QR-kode som gir direkte tilgang til mer informasjon om produktet i den europeiske databasen EPREL («European Registry for Energy Labeling»). Der kan du enkelt finne og sammenligne energimerkede produkter.

 

Den nye energimerkingen:

1. Produktets QR-kode for direkte tilgang til informasjon om modellen i den europeiske EPREL-databasen. Symbolet er en QR-kode (rutenettmønster).

2. Produktets energieffektivitetsklasse. Energieffektivitetsklassen vises på en skala fra A til G, der A er mest energieffektivt, og G er minst energieffektivt.

3. Produktets energiforbruk i kWh / 100 sykluser med programmet Eco 40–60*.

4. Produktets vaskekapasitet med programmet Eco 40–60*. Mengden klesvask som har plass i maskinen per vask, er oppgitt i kg. Symbolet for kapasitet er et bilde av en full skittentøykurv.

5. Produktets programtid i timer og minutter med programmet Eco 40–60*. Symbolet er en klokke med en pil.

6. Produktets vannforbruk i liter per syklus med programmet Eco 40–60*. Symbolet er en kran.

7. Produktets sentrifugeringseffektivitet vises på en skala fra A til G, der A er mest effektiv og G er minst effektiv. Symbolet er en genser som er vridd nederst.

8. Produktets støynivå i dB(A). Jo høyere tall, desto mer støyer maskinen. Skalaen er logaritmisk, som betyr at en forskjell på seks desibel tilsvarer en dobling av støynivået. Den nye merkingen inneholder også en klassifisering av målt støynivå fra A til D, og i den oppdaterte merkingen er det kun basert på støyen under sentrifugering. Symbolet er en høyttaler med lydbølger. Målt som gjennomsnitt per gang.

* Eco-program 40–60. For å oppnå optimal energieffektivitet er det definert en optimal vasketemperatur for dette programmet. Denne temperaturen kan ikke kunden endre. Den faktiske vasketemperaturen er oppgitt i bruksanvisningen, og avhengig av mengden klesvask kan den avvike fra valgt temperatur for å spare energi. Vaskeegenskapene oppfyller juridiske krav.

** Verdiene gjelder for kvart, halv og full maskin.


I tillegg må også et minimumskrav for rengjøringsresultater og vaskeegenskaper oppnås. Dette vises ikke i energimerkingen, men er alltid inkludert i testene våre.

Washing-machine-new-label-for-web-FINAL-JUST-BLACK.png

Den gamle energimerkingen:

1. Produktets energieffektivitetsklasse.

2. Produktets energiforbruk i kWh per år. Energiforbruk per år for 220 sykluser.

3. Produktets støynivå i dB(A) under vasking og sentrifugering.

4. Produktets sentrifugeringseffektivitet vises på en skala fra A til G, der A er mest effektiv og G er minst effektiv.

5. Produktets vaskekapasitet med Eco-programmet*. Mengden klesvask som har plass i maskinen per vask, er oppgitt i kg.

6. Produktets vannforbruk i liter per år. Årlig vannforbruk for 280 sykluser ved standardvasking / 220 sykluser.

Washing-machine-old-label-for-web-FINAL-JUST-BLACK.png

FAQ

 • * Hva er et Eco-program?

  Et Eco-program er et ekstra miljøvennlig program som er det mest effektive når det gjelder energi- og vannforbruk. Dette programmet brukes når vi tester effektivitet, tørking og de andre verdiene du finner i energimerkingen.

 • Hvilken klesvask brukes under testing av vaskemaskinene?
  Klesvasken som vi, andre produsenter av vaskemaskiner samt eksterne testinstitutter bruker når vi for eksempel tester vaskemaskinenes evne til å fjerne smuss, har blitt endret for bedre å gjenspeile det kundene faktisk vasker. Dette er oppnådd ved blant annet å inkludere ulike stoffer laget av bomull, lin eller blandingsfibre.
 • Hva er en QR-kode?

  En QR-kode («Quick Response») er et rutenettmønster som du skanner med telefonen eller nettbrettet ditt, og som inneholder informasjon. Forskjellige QR-koder inneholder forskjellig informasjon. Det kan være tekniske data, bekreftelse av en ID eller en lenke til et nettsted. Hvis du skanner QR-koden på energimerkingen, vises informasjon om modellen fra EUs produktdatabase EPREL.

 • Hvordan ser skalaen for energieffektivitetsklasse ut?

  Energieffektivitetsklassen vises på en skala fra A til G, der A er mest energieffektivt, og G er minst energieffektivt. Tidligere energimerking for vaskemaskiner hadde tre ekstra effektivitetsklasser over A: A +, A ++ og A +++, der energiforbruket for A ++ er opptil 24 % lavere og energiforbruket for A +++ er opptil 32 % lavere enn for apparater med klasse A.

 • Hvordan beregner vi energiforbruk?

  Energiforbruket måles i kWh per 100 sykluser med Eco-programmet. En syklus er én klesvask (basert på forhåndsdefinert sammensetning av det som vaskes).

 • Hva menes med kapasitet?

  Vaskemaskinens kapasitet måles i kg. En klesvask består av en forhåndsdefinert mengde klesvask laget av stoffer av bomull, lin eller blandingsfibre. Målingene våre er testet med maskiner med kvart (¼), halv (½) eller full (1/1) klesvask.

 • Hva er vannforbruk?

  Water consumption is the amount of water that a washing machine uses during a wash cycle, with the Eco program selected.

 • Hva menes med programtid?

  Programtid måles i timer og minutter med Eco-programmet. Tiden regnes fra syklusen starter til den er avsluttet og kravene for sentrifugering er oppnådd.

 • Hvordan angis støynivået?

  Maskinens støynivå måles i desibel. I energimerkingen merkes dette med bokstavene A–C, der A er det laveste støynivået og C er det høyeste. Tilsvarende verdier er: A: 72 dB(A) eller lavere B: 73–76 dB(A) C: 77–80 dB(A) eller høyere Støynivået er en gjennomsnittlig verdi for støyen under sentrifugering. Skalaen for desibel er logaritmisk. Det betyr at en forskjell på seks desibel tilsvarer en dobling av volumet.