Produktkategori

Søketerm

Når autokompletteringsresultater er tilgjengelige, bruk opp og ned piler for å gjennomgå og trykk enter for å velge. Berøringsenhetsbrukere kan utforske ved berøring eller sveipe med bevegelser.
BrukereHandlekurv
Tilbake
Tilbake

10 ÅRS MOTORGARANTI

ASKO ønsker å gi deg ekstra garanti på ditt nyinnkjøpte produkt. Derfor gir vi 10 års motorgaranti på både vaskemaskinens, tørketrommelens, kjøleskapets og/eller oppvaskmaskinens motor. Gjelder for alle kjøleskap med inventer kompressor, som er kjøpt etter 1. desember 2020 og gjelder for alle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner med kullfri motor som er kjøpt etter 1. juni 2013. Du skal registrere produktet nedenfor for å kunne oppnå denne ekstra fordelen.

De fleste av våre vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner er utstyrt med kullfri motor. Denne robuste motoren gjør maskinen i stand til å takle de høye sentrifugeringshastighetene, og dessuten reduserer den støynivået og øker maskinens levetid.

VILKÅR OG BETINGELSER

Garantibetingelsene gjelder for ASKOs kullfri motor i vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner, samt kjøleskap med inventer kompressor som er kjøpt og brukt i Norge.

Denne garantien dekker utelukkende ASKOs kulfri motor og inventer kompressor. Garantien omfatter ikke mangler som skyldes materiale- og/eller produksjonsfeil.

Garantien dekker ikke arbeidspenger eller reiseutgifter for den autoriserte servicepersonen. Disse utgiftene dekkes i henhold til gyldig prisliste da garantikravet ble gjort gjeldende.

For å motta garantibeviset må forbrukeren registrere det kjøpte apparatet på ASKOs hjemmeside. Registreringen må skje innen åtte uker etter kjøpsdato. Ved å registrere produktet samtykker forbrukeren i lagring av hans eller hennes data. Etter at registreringen er gjennomført, må garantisbeviset skrives ut. Sammen med fakturaen danner dette sertifikatet grunnlaget når garantikrav gjøres gjeldende. Hvis motoren blir defekt i garantitiden, må forbrukeren benytte garantibeviset og fakturaen ved henvendelsen til den autoriserte tjenesteleverandøren.

Denne garantien blir ugyldig dersom feilen ved kullfri motor eller kompressoren skyldes:

- Manglende overholdelse av bruksanvisningen.

- Reparasjoner utført av uautoriserte personer.

- Integrering av ikke-originale komponenter i produktet.

- Feilhåndtering av produktet.

- Skade som skyldes mekaniske støt på grunn av kjøper eller tredjepersons feil.

- Force majeure (oversvømmelse, lynnedslag, brann osv.).

- Bruk av apparatet til lønnsom forretningsvirksomhet.

Etter reparasjon eller utskifting av ASKOs motor eller kompressor er de utskiftede delene vår eiendom.

Tjenestene som utføres under denne garantien, vil ikke forlenge eller fornye garantien eller gjøre noen endringer når det gjelder den generelle garantitiden som gjelder for apparatet som helhet. Disse betingelsene utelukker alle andre krav.